COMITÈS

President

 • Francisco Cegri i Lombardo


Comitè organitzador

 • Alba Brugués i Brugués
 • Lourdes Carrés i Esteve
 • Elvira García i Arcos
 • Casimira Medrano i Medrano
 • Laura Sancho i Doménech

Comitè científic

 • Gemma Amorós i Miró
 • Joan Carles Contel i Segura
 • Pilar Enseñat i Grau
 • Neus Esgueva i de Haro
 • Oscar Mazeres i Ferrer
 • Paqui Pavón i Rodriguez
 • Pilar Piñeiro i Méndez
 • Pablo Zamorano i Ologaray


Secretaria tècnica

 • Andreu Baiget i Ortega
 • Mercè Cuartero i Velasco
 • Paula Díaz i Toro
 • Anna Font i Molas