INSCRIPCIÓ


Inscripció al Congrés Fins l'01/09/2012 Després de l'01/09/2012
Soci AIFICC 150€ 200€
No soci AIFICC 200€ 250€
Resident IFIC i Estudiant * 100€ 150€

L'inscripció inclou: documentació del congrés, lliure accés a les taules rodones, dret a la presentació de comunicacions, certificat d'assistència, 1 cafè i 1 dinar de treball.


Inscripció al taller Preu
Soci AIFICC 30€
No soci AIFICC 40€
Resident IFIC i Estudiant * 20€

És imprescindible estar inscrit al congrés per assistir al taller. Els tallers tenen una durada de 3h. La quota inclou material docent i certificat d'aprofitament. Acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i a l'Institut d'Estudis de la Salut.

Els certificats d'assistència al congrés i als tallers es lliuraran per correu electrònic, a l'adreça informada al formulari d'insricpció, un cop finalitzat el congrés.

* En cas d'estudiant, serà necessari acreditar-ho enviant la matrícula escanejada a l'adreça congres2012@aificc.cat


Sopar del Congrés (opcional) 30€


El plaç per les inscripcions al XI Congrés ha finalitzat. Si us plau, posa't en contacte amb congres2012@aificc.cat