PÒSTER


Normes generals d'enviament

NORMES GENERALS D'ENVIAMENT DE RESUMS
Els resums s'enviaran en el formulari d'enviament dels resums dissenyat per a aquest congrés. S'especificarà la modalitat a escollir, format oral o pòster i el primer autor serà el responsable i orador, qui una vegada acceptat el resum, haurà d'estar inscrit al congrés per poder presentar el treball. Hi pot haver un màxim de 6 autors per resum.
Un autor o grup d'investigadors no podrà presentar més de dos comunicacions, si presenta tres comunicacions hauran d'estar inscrits al congrés dos professionals, si quatre, tres, i així successivament.
El comitè científic és qui decideix el format final de presentació de la comunicació quan s'informa de l'acceptació de la mateixa.
Els resums de les comunicacions s'han d'enviar mitjançant el formulari "enviament de resum" que trobaràs a l'apartat de comunicació Oral o Pòster com a arxiu adjunt. El resum no haurà de tenir més de 300 paraules i s'utilitzarà lletra Arial, mida 10 i interlineat d'1, respectant els marges establerts, només un full i amb un pes màxim de 10Mb.
La data límit per presentar els resums serà el dia 14 de maig de 2016 a les 24:00 hores. Els comitès es reserven el dret de poder ampliar aquest termini.
Les comunicacions acceptades s'han d'enviar per correu electrònic com a arxiu adjunt a l'adreça de la Secretaria Tècnica del Congrés (congres2016@aificc.cat) en la "plantilla de comunicació" que trobaràs a l'apartat de comunicació Oral.
A l'adreça de correu electrònic que ens faciliti l'autor responsable de l'enviament es confirmarà la recepció de la comunicació i, posteriorment, s'informarà de l'acceptació o no de la mateixa i la modalitat de presentació que determini el comitè científic. El certificat de la comunicació presentada es lliurarà en aquesta adreça de correu electrònic un cop finalitzat el congrés.
S'atorgaran dos premis econòmics a les dues millors comunicacions orals (400€ i 300€) i un al millor pòster (200€) gentilesa del COILL.
Els membres del comitè científic i organitzador podran presentar comunicacions, però no optaran a premi.

Normes de pòster

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS
El pòster haurà de tenir les següents característiques:
  1. El disseny final del pòster és lliure.
  2. Estructurar el PÒSTER de la següent manera:
      - Títol. Autors. Centres de treball. Mail de contacte.
      - Introducció.
      - Objectius.
      - Material i mètodes.
      - Resultats.
      - Conclusions / Discussió.
  3. Autors: màxim 6. Escriure els dos cognoms i la inicial del nom, sense punt, i separats per una coma.
 4. Tipus de font: Arial. Mida de lletra recomanada per al títol mínim de 60 en negreta. Mida de lletra recomanada per al text mínim de 32. Mida de lletra recomanada per als gràfics mínim de 24 (de tota manera, només són recomanacions, no obligatori).
  5. La mida màxima admesa del pòster serà de 80cm d'ample per 120cm d'alt.
  6. El resum serà enviat abans del dia 14 de maig a les 24:00 hores.
L'enviament del resum del pòster implica l'acceptació d'aquestes normes per part dels autors i el seu consentiment per a la publicació en la documentació del congrés i en qualsevol tipus de format.
Els diplomes acreditatius de la presentació del pòster seran lliurats al primer autor del treball mitjançant el mail de contacte.

Comunicacions pòster acceptades

LLISTAT DE PÒSTERS ACCEPTATS
Núm plafó Títol
1 Anàlisi entre el consum de psicofàrmacs i el risc de caigudes.
2 El papel de Enfermería en la promoción de hábitos de vida cardiosaludables, en Trastorno Mental Grave.
3 Abordatge del suïcidi des de la consulta d"infermeria al centre penitenciari.
4 Hábitos saludables y conocimientos de enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes.
5 Abordaje del paciente neutropénico: calidad de vida en ámbito domiciliario y hospitalario.
6 Un somriure sense càries.
7 Autocuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca en atención primaria.
8 II Jornada de l’Activitat Física al CAP Turó.
9 Avaluem la implantació de la detecció de la deficiència d’alfa-1 antitripsina a la consulta d’infermeria.
10 Activitats comunitàries i grupals integrades en la tasca diària d"una Àrea Bàsica de Salut rural.
11 7X24”: reptes de l"atenció pal·liativa a l"atenció primària.
12 Avaluació de la demanda d’atenció immediata en atenció primària.
13 L’educació afectivo-sexual dins les famílies, un consell necessari des de pediatria d"Atenció Primària.
14 Cas clínic: úlceres en pacient crònic complex.
15 Implantació del Programa Pacient Expert ® en fibromiàlgia.
16 Hallazgo casual de bradicardia en la revisión del niño sano.
17 Projecte per evidenciar l"efectivitat de la tècnica mindfulness en el benestar de la infermera comunitària i en relació terapèutica amb el pacient.
18 L’ingrés a presó: un factor de risc de conducta autodestructiva.
19 Valoració integral d"Infermeria al Pacient Crònic Complex.
20 Taps de cera, surten sense preparació?
21 Es correspon el grau de satisfacció dels Tallers d’Intervenció Grupal en Tabaquisme amb la seva aplicabilitat?
22 Activitat física i factors de risc cardiovasculars.
23 RCP a les escoles.
24 Carde10Salut, una experiència!        
25 Beneficis de l"activitat física durant / post tractament sistèmic en pacients amb càncer de mama.
26 Infermeria al centre de control del pacient crònic pediàtric.
27 Programa de Pacient Expert en TAO a la ciutat de Tortosa.
28 Quina imatge han donat els nostres diaris digitals envers el nou Reial Decret de prescripció?
29 Decapeptyl i Sintrom, administració sense suficient evidència envers la seguretat del pacient.
30 Cuidar la persona amb AVC en el context familiar: abordatge del cas des de la visió qualitativa.
31 Deformitats invalidants
32 Programa de reducció de danys "PIX" al centre penitenciari Ponent.
33 Prevalença de càries a la població infantil de risc.
34 Atenció a la toxicomania com una situació de necessitats complexes.
35 Sensibilitat, un valor implícit en el cuidar.
36 La pràctica infermera a través de la Teoria del Dèficit d’Autocura de Dorothea Orem.
37 Visualització de l’activitat infermera a les consultes d’infeccions de transmissió sexual a l’Atenció Primària.
38 La millor vacuna: sentir-se protegit.
39 Qui sou? Perfil de l’usuari amb tractament de TAO, en una ABS rural.
40 A l"Atenció Primària, es poden assumir tècniques fins ara realitzades en l"Àmbit Hospitalari?
41 Vacunació antigripal: desmuntant mites.
42 Procés de final de vida dels pacients de l’ABS La Selva del Camp.
43 Efectivitat d"un projecte d"infermeria per augmentar la cobertura vacunal a les persones adultes amb patologia crònica.
44 Procés d’atenció a les úlceres vasculars a l’Atenció Primària de la Metropolitana Nord.
45 Què fa la infermera de Salut i Escola?
46 Abordatge terapèutic d"una avulsió parcial del tou del polze amb apòsit únic.
47 El sistema de triatge l"any 2015 en el pacient pediàtric visitat a l"hospital.
48 Evolutiu per nivells de triatge i temps d"espera en l"adult del servei d"urgències de l"hospital l"any 2015.
49 Analítiques a domicili. Què està passant?
50 Pacients centenaris: quin perfil mèdic, social i emocional presenten?
51 A qui donem espessidors i/o suplements alimentaris?
52 Acollim al PCC i MACA al CUAP.
53 Instrumentos de Valoración del Dolor en la Persona Adulta.
54 Adhesió a la dieta mediterrània en la població infanto-juvenil.
55 Teràpia aquàtica en pacients mastectomitzades.
56 Podem ajudar als pacients crònics complexos a conèixer el document de voluntats anticipades?
57 Enfermera...¿estoy perdiendo la memoria?
58 Prescripció d"exercici físic a les gestants.
59 Gangrena de Fournier. Cures al Centre d’Atenció Primària.
60 Traumatisme en extremitat inferior esdevé úlcera.
61 Projecte d'investigació: medició de l'imcompliment terapèutic en el PCC i MACA.
62 ¿Leemos las etiquetas de lo que comemos?
63 Abordatge del canvi de pessari a la consulta d’infermeria en un Centre d'Atenció Primària.
64 Urgències en Primària: estem preparats per a actuar?
65 Alletament matern i obesitat, hi ha relació?
66 Habilitats per a la Salut - Promoció de la Salut.
67 Els tests de detecció ràpida de l'estreptotoc Beta hemolític del grup A.
68 Cerca del placer, lejos del riesgo.
69 Ús dels mètodes anticonceptius durant el puerperi i la lactància.
70 Anàlisi i prevenció del virus del Papil·loma humà.
71 Projecte de millora en analítiques a l’EAP Roda de Ter.
72 Heparinització de reservoris al CAP de Roda de Ter.
73 Es pot relacionar el càncer de colon amb els hàbits tòxics (tabac i enol)?
74 Els nostres pacients, què saben sobre la MPOC?
75 Utilitat de la realització de la monitorització ambulatòria de la pressió arterial en l’adequació terapèutica a la consulta d’infermeria.
76 Prova de sang oculta amb femta (SOF): relació entre motiu i resultat.
77 Reptes de les infermeres d’atenció primària en el segle XXI.
78 A propòsit d'un cas: senilitat i nafres vasculars.
79 Efectivitat d’una intervenció sobre higiene de mans en un equip d’atenció primària.
80 Comparació de l'activitat d'infermeria en atenció primària domiciliària referent a la cura de ferides analitzant resultats recollits entre dues àrees bàsiques amb dos maneres diferents d'abordar l'atenció domiciliària.
81 Què ens expliquen els pacients a la consulta del TAO?
82 Situació actual de la infermeria de pediatria d'AP de Lleida.
83 Quines variables influeixen en la pèrdua de pes dels pacients obesos?
84 Diagnòstic precoç càncer colorectal, és possible?
85 Sobrecàrrega del cuidador de pacients amb demència, del programa ATDOM.
86 Impacte de les mesures posicionals en nadons amb Plagiocefàlia.
87 ¿Conocemos las necesidades de nuestra población a la hora de implementar un programa educativo?
88 Per bon morir.
89 Nova manera d'atendre els nostres pacients crònics i complexos.
90 És efectiu que infermeria dediqui temps a ajudar a deixar de fumar?
91 Intervenció d'educació sanitaria sobre coneixements dels pacients amb prescripció activa d'anticoagulants orals d'una unitat domiciliària.
92 Vols ser infermera? Com vas d'empatia, compromís, paciència...?
93 Millorant l'autonomia dels pacients.
94 Fomentant un estil de vida més actiu.
95 Què coneixen els pacients del TAO? Programa Pacient Expert Catalunya a la província de Tarragona.
96 Conociendo a nuestros pacientes PCC/MACA.
97 Calidad de vida y necesidades percibidas de las mujeres, cuyos maridos han sufrido un infarto agudo de miocardio.
98 Es podrien evitar les complicacions amb una bona coordinació?
99 Coneixements dels professionals sanitaris sobre el Tractament anticoagulant oral (TAO): resultats a partir d’una resultats a partir d’una sessió clínica formativa.
100 Vacunació en situacions especials: Vacuna antipertussis i antigripal a embarassades.
101 Associació entre deteriorament cognitiu, limitacions en activitats de la vida diària i comorbiditat amb insuficiència cardíaca avançada.
102 Art teràpia: una mirada qualitativa des de l'Atenció Primària.
103 Programa Pacient Expert: diferències de la població segons la seva dispersió territorial.
104 Prevalença defuncions en pacient identificat MACA.
105 Anàlisi i descripció de l’estat dels PCC en una ABS urbana.
106 Seguretat dels pacients en un equip d'atenció primària: anàlisi de les notificacions d'incidents.
107 Característiques d'un grup de suport a la criança en una Àrea Bàsica rural.
108 Ecografia de caròtida en la pràctica clínica.
109 Ús de la tècnica Roviralta per resoldre un hematoma traumàtic.
110 Complicacions en crioteràpia: cures d'infermeria.
111 Les extraccions sanguínies amb agulla i xeringa són causa de més incidències al laboratori?
112 Percepcions i coneixements vers el tabaquisme en els alumnes de 4t d’ESO.
113 Recopilació fotogràfica de menús per a DM2 i obesos: menjar bé per viure millor.
114 ¿Calcio dietético como sustituto de los suplementos de calcio?
115 Característiques dels pacients amb MPOC.
116 Perímetre de coll i abdominal relacionats amb els nivells d'HbA1C.
117 Quants MAPAs han de ser descartats pel número de lectures errònies?
118 Relació entre el consum d’estatines i la prevalença de diabetis.
119 Qüestionari per mesurar la qualitat de l'atenció infermera a consulta de pediatria.
120 El TOBB més valorat.
121 Parella de fum.
122 Coneixem la implicació dels nostres pacients en el maneig de la seva insuficiència cardíaca?
123 Projecte de Emprenedoria.
124 Activa't a l'EAP Encants.
125 Aprofitem el MADS per millorar la seguretat dels pacients.
126 Registrem correctament els PIIC dels pacients PCC?
127 Automedida de la presión arterial, ¿cómo la realizan nuestros pacientes?
128 A propòsit d'un cas: complexitat sanitària vs complexitat social.
129 Creació d’un protocol de mastitis en context de lactància materna.
130 Cas clínic. Cura amb mel.
131 Infeccions de transmissió sexual (ITS), el coneixement és l’inici de la prevenció.
132 Anticoncepció d’emergència (AE), urgència o anticonceptiu habitual?
133 Sutura intradèrmica contínua (SIC) per infermeria en Atenció Primària (AP) a l’Alt Penedès.
134 Equip d’atenció domiciliària territorial a l’Atenció Continuada i d'Urgències Territorials (ACUT) de l’Alt Penedès.
135 Treball col·laboratiu a l’ACUT de l’Alt Penedès, una realitat, un projecte de futur.
136 Atenció sanitaria i social compartida centrada en el pacient. Treball interdisciplinar i coordinat en la unitat de gestió de casos de l'Alt Penedès.
137 Anàlisi dels tests de valoració dels pacients crònics complexos (PCC) i els pacients amb malaltia crònica avançada (MACA).
138 Eficàcia dels apòsits d’hidrogel en el tractament de les clivelles del mugró.
139 Anticoncepció d’emergència.
140 Paper de la Infermeria en la prevenció cardiovascular mitjançant l’ecografia arterial.
141 Disseny d'un aplicatiu de suport online per a la millora de l'adherència al tractament en pacients amb Diabetis Tipus 2.
142 Ús de la MAPA en un centre de primària.
143 Intervenció infermera en diagnòstic precoç de malaltia ateromatosa subclínica.
144 Pensament - Emoció - Conducta: Mindfulness i Programació Neurolingüística (PNL) a l’Atenció Primària (AP).
145 Índex Turmell Braç ( ITB ), el tenim present amb la població diabètica?.
146 Transicions dels pacients pel sistema sanitari: coordinació EAP/CUAP.
147 La insuficiencia cardíaca (IC) en Atención Primaria (AP). Estudio sobre calidad de vida y autocuidados.
148 Maneig de la Síndrome d’Apnea Obstructiva del Son des d’Atenció Primària: un repte per infermeres i metges.

Plantilla RESUM Comunicació

Enviament resum comunicació pòster